Nous models. Aires de canvi

Repensar la gratuïtat per als alumnes de fora del poble. Aquesta és una de les conclusions de l'estudi de Carles Barba. Constata que aquesta mesura amb caràcter universal ve d'una llei prèvia a la Logse i la LOE i que, per tant, s'hauria de redefinir. En aquest sentit, Barba afirma que els alumnes que poden pagar-ho i que es quedarien igualment a dinar a l'escola "podrien, si més no, pagar la part del menjar". Com a contrapartida, l'informe fet per tots els agents socials implicats reitera la necessitat d'incrementar la dotació de beques d'acord amb les noves necessitats.