No tinc edat per al sexe

Altre cop, la indefinició col·lectiva sobre la condició adolescent, el seu estatus legal i les formes sensates de ser útils en les seves vides surten a l'opinió pública amb la proposta de modificar l'edat a partir de la qual un o una adolescent pot mantenir relacions sexuals amb un adult. Ara és als 13 anys i es proposa situar-la als 16. La raó: protegir els menors .

Bona part de les nostres dificultats provenen del fet que encara ens movem amb les categories de menor i major , pròpies d'altres èpoques, sense aclarir què és l'adolescència, tot i que és una etapa de la vida per la qual ha de passar tothom.Definim l'adolescent per dues negacions: no ser infant, no ser adult. Què pot i què no pot fer una noia de 15 anys? Tot dependrà de la norma. Podrà, per exemple, decidir sobre una operació a cor obert i no podrà beure. Unes altres dificultats neixen de considerar que les seves conductes són blanques o negres, quan és una etapa de descobriment i aprenentatge, en què tot és provisional. No fan sexe: assagen i descobreixen la seva sexualitat. Finalment, atenció amb la voluntat protectora. Sovint no és altra cosa que pretensió adulta de control, encara més si parlem de sexualitat.

Afegir nous problemes

És lloable la pretensió de protegir els adolescents de les intromissions destructores de les persones adultes, però esbrinem com ho podem fer adequadament, no fos cas que volent ajudar creem un nou problema. Ni el criteri d'edat ni el càstig penal ajuden gaire a educar. Modificar només l'edat generarà altres problemes. Per exemple: una noia de 4t d'ESO (15 anys) enamorada com moltes de les seves companyes dels nois grans del seu institut no podrà tenir relacions sexuals amb un company de segon de batxillerat que ja hagi fet els 18 anys. El noi, a més, cometria un delicte.

A casa nostra (en altres indrets l'explotació o la submissió poden aconsellar altres criteris), se suposa que volem evitar que els desitjos adults trobin com a víctima un o una adolescent, quan tot just està descobrint l'atractiu sexual, els plaers del cos, la necessitat de fruir en companyia. Podem fixar, per exemple, criteris de diferència d'edat. Podem afinar més les situacions en què el consentiment és més feble. Podem educar els adolescents perquè no es refiïn dels adults. No fixem una edat per al sexe oblidant ajudar-los en el descobriment del plaer i la sexualitat.