La Murtra. Espai privilegiat

La Murtra és una antiga llacuna envoltada d’una franja de canyissars i jonqueres, de camps de conreu, de fragments de pineda litoral de pi pinyer i d’alberedes. Des de l’Edat Mitjana és la via de desguàs dels canals de rec de les zones corresponents a les actuals Viladecans i Gavà, per això diverses comportes en regulen el nivell de l’aigua.