De Múrcia a Geòrgia

La Unió de Cooperatives d'Ensenyament de la Regió de Múrcia, Ucoerm, ha organitzat no fa gaires dies un ambiciós congrés titulat Treballant pel futur de l'educació. La recerca de l'excel·lència . Dono fe que els assistents superaven els 700. Hi vaig participar amb molt d'interès. Les empreses cooperatives, en tots els àmbits, han demostrat saber resistir millor la crisi que la resta. En el cas d'Ucoerm, les seves 54 cooperatives d'ensenyament associades representen més del 50% de l'ensenyament concertat de la regió, amb més de 33.000 alumnes. En aquests anys de crisi han continuat la seva expansió.

Si ens caracteritzéssim per l'hàbit prudent d'aprendre de les experiències properes, analitzaríem amb seriositat les raons de l'èxit d'uns centres educatius que es gestionen d'acord amb els principis de consens, diàleg, autogestió i solidaritat, i que no per això renuncien a l'excel·lència. Els cooperativistes saben que no es pot fer cultura de l'emprenedoria cooperativa sense fomentar la cultura de l'esforç. Cultura de l'esforç i economia social -m'hi van insistir- van de bracet.

El grau de compromís

És important ressaltar l'èxit d'aquest model de gestió perquè en el moment present s'ha imposat com un dogma de fe el prejudici que sense uns equips directius forts, amb autoritat efectiva sobre el claustre de professors, no hi ha possibilitat de tenir bones escoles. Ucoerm ens fa palès que el que importa no és quant poder té el director, sinó quin grau de compromís i de coresponsabilitat en el projecte assumeixen tots els que donen vida a un centre educatiu.

Si fem abstracció del tractament del català, els pilars de la Lomce són, bàsicament, els mateixos que els de la LEC: autonomia docent, enfortiment dels equips directius i proves d'avaluació externa. Ens mostren una aposta ben intencionada però teòrica, sense cap garantia d'èxit. Ningú que conegui la realitat educativa internacional pot creure que la simple aplicació d'avaluacions externes sigui una garantia de millora del sistema educatiu. En tenim la prova als Estats Units. Des que s'han imposat les avaluacions externes, alguns estats, com Tennessee, han incrementat de manera espectacular els seus resultats. D'altres han fet un pas endavant (Nova York, Nebraska). Però hi ha qui empitjora (Nou Mèxic, Washington) o fins i tot qui cau en picat (Geòrgia).