Més nens

  • Les estadístiques apunten que sempre neixen més nens que nenes. L'any 2010, per exemple, va ser així. Van néixer 43.566 nens (51,9%), mentre que de nenes hi va haver 40.566 naixements (48,1%), segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).

  • La proporció favorable de nens en relació amb les nenes es manté estable al llarg del temps, fins al punt que en anys com el 1985, el nombre de naixements de nens era d'un 51,6%, i el de nenes, un 48,4%.

  • Ara bé, com especifica l'Idescat, quan tots arriben als 45 anys la diferència percentual s'iguala "per l'efecte de la sobremortalitat masculina en edats joves". De manera que a partir d'aquest moment, "les dones passen a tenir un pes més important sobre el conjunt de la població".