Mantenir les arrels

L'objectiu de la família és la multiculturalitat

"Les famílies mixtes tenen la voluntat que els seus fills no perdin la cultura ni els valors del país d'origen del cònjuge immigrat", afirma Dan Rodríguez, antropòleg, membre del Grup de Recerca d'Immigració, Mestissatge i Cohesió Social de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tot i que, els mateixos pares immigrats també animen "els fills a adoptar les formes de vida modernes, perquè això comporta, en part, adquirir una bona educació i més oportunitats d'inserció social en el futur", continua explicant Rodríguez.

Arran de l'estudi que l'antropòleg va fer sobre les parelles mitxes i famílies transnacionals de població africana a Catalunya, Dan Rodríguez concloïa que en el context actual és important "replantejar-se els esquemes tradicionals sobre el que constitueix la pertinença i el lloc, i avançar en una concepció de la ciutadania que consideri la seva multidimensionalitat".