Manaments

Educació en positiu

Acceptar els fills tal com són i no comparar-los entre ells

Transmetre'ls afecte per donar-los seguretat des de petits

Parlar-los en positiu i no en negatiu. Intentar enfocar els fets des d'un vessant positiu

Acompanyar-los en el seu desenvolupament i maduració personal

Promoure el diàleg en una comunicació assertiva

Valorar més els seus encerts que les equivocacions

Fomentar la seva autonomia i creativitat

Establir uns límits clars. Cal tenir autoritat amb els fills però sense caure en l'autoritarisme

Evitar els càstigs o els premis, que no són educatius

10 Resoldre els conflictes de manera pacífica