Llegir i escriure. El millor mètode

“La millor metodologia per ensenyar-los a llegir i escriure és la que respecta els passos que van fent els infants entre els 4 i els 7 anys”.

“Llegir és un procés de comprensió del text en què té tant de pes el desxiframent com la capacitat de fer hipòtesis i inferències”.

“Escriure és produir un missatge comprensible per qui l’ha de llegir. Per això cal ensenyar a llegir i escriure a través de situacions reals d’ús de la llengua escrita”.

“Perquè els infants prenguin la iniciativa en els seus aprenentatges i no estiguin sempre a l’espera d’algú altre que els diu el que han de fer, cal animar-los a provar de llegir i d’escriure, perquè experimentin, perquè preguntin i contrastin”.

Montse Fons, professora