La cua de Quiró

L’ensenyament efectiu

Si penses que una pràctica innovadora no és, pel fet de ser innovadora, superior a les bones pràctiques tradicionals, ets pedagògicament incorrecte. Però no estàs equivocat. Un estudi recent afirma que les evidències a favor de l’aprenentatge per descobriment o “dels estils d’aprenentatge” són “anecdòtiques”. Ha estat publicat per The Sutton Trust, una fundació del Regne Unit dedicada a la promoció de la mobilitat social i la reducció de les desigualtats educatives, i l’ha dirigit Robert Coe, director del Center for Evaluation and Monitoring de la Durham University. Després d’analitzar més de 200 investigacions recents sobre l’eficiència docent, Coe apunta:

1. Els millors professors dominen la seva àrea de coneixement i estan sempre aprenent coses noves.

2. Les conviccions del professor sobre la seva assignatura i les peculiaritats del seu aprenentatge tenen una gran incidència en els resultats dels alumnes.

3. Les lloances indiscriminades i immerescudes als alumnes no els fan bé. Sovint fomenten un narcisisme molt fràgil.

4. La didàctica importa. L’aprenentatge ordenat de forma progressiva és especialment eficaç amb els alumnes procedents de mitjans culturalment desfavorits.

5. El progrés de l’alumne és el criteri que millor avalua la qualitat del seu professor.

6. La interacció del professor amb l’alumne té un gran impacte en l’aprenentatge i contribueix a la creació d’un clima positiu a l’aula.

7. Un clima positiu és aquell en què els alumnes saben que el professor està disposat a entendre les seves dificultats específiques.

8. Sense capacitat per controlar el comportament dels alumnes no hi pot haver un clima positiu a classe.

9. Tot i la popularitat dels “estils d’aprenentatge” no disposem d’evidències que ens permetin preferir aquest mètode als tradicionals.

10. Per aprendre cal esforçar-se. L’esforç pot ser estimulant. A més, la convicció que s’aprèn alguna cosa difícil ajuda a retenir-la més temps.

11. Les relacions amb col·legues i pares tenen un impacte moderat en l’aprenentatge dels alumnes.

12. En general, els resultats dels alumnes són molt superiors amb els mètodes tradicionals que estimulen l’esforç personal, utilitzen el temps de classe de manera eficient i insisteixen en normes clares per organitzar la convivència.