L'adaptació. Què cal saber?

Immersió. És bàsic planificar l'adaptació a la llar d'infants perquè quan la criatura es quedi sola amb l'educadora percebi que és algú de confiança.

Temps. Els nens petits tenen una percepció del temps molt diferent de la dels adults. Cal graduar la integració del nen al grup de manera gradual, per exemple amb torns horaris per a pocs nens durant els primers dies.

Sentiments. Molts pares se senten culpables de deixar els fills sols i això pot provocar un intent de compensació que es tradueix en regals innecessaris i falta de límits. Accions que poden perjudicar l'adquisició d'autonomia de la criatura.