Jugar junts

Algunes excuses

Josep Pérez, professor del departament de pedagogia aplicada i psicologia de l'educació de la Universitat de les Illes Balears (UIB), enumera els avantatges següents.

.- El joc compartit propicia el desenvolupament cognitiu de l'infant.

.- Impulsa el desenvolupament emocional, ja que jugant es coneix l'altre. Els nens s'adonen de les seves emocions i les dels altres i, per tant, formen la seva identitat.

.- En els jocs s'aprèn a guanyar i a perdre i, per tant, a saber actuar davant d'aquestes dues situacions.

.- El joc és un bon moment per treballar des de molt petits l'autonomia.

.- El joc compartit afavoreix l'adquisició del llenguatge perquè l'interioritzen com a eina per comunicar-se.

.- El joc socialitza. Pares i fills interactuen, es comuniquen i reforcen vincles a través del joc.

.- Jugant les famílies construeixen l'historial de vivències familiars compartides.