Juga per mi

La Sara Torrents és la mestra d'educació especial de Nexe Fundació, que assisteix infants pluridiscapacitats. "Hi interactuo mitjançant el joc". N'hi ha que en fan d'un tipus o d'un altre, però sempre és a través del joc. "Hi ha una nena, que té afectada la motricitat, però amb possibilitats cognitives, que fa que el seu pare, o l'adult que tingui al davant, jugui per ella amb la Barbie". La criatura se'n beneficia només mirant-lo.

N'hi ha d'altres que tenen més autonomia, però que només poden manipular els objectes. "No és joc simbòlic, perquè no fan la representació mental, sinó que copien situacions de la vida quotidana", explica la Sara.