Interessar-nos pel que mengem

"La iniciativa dels horts urbans demostra un interès per l'agricultura i pel que mengem", explica Esther Vivas (http://esthervivas.com/ ), activista de les polítiques agrícoles i alimentàries. "És un pas endavant", afirma, però "cal anar més enllà", sosté l'activista, perquè en el sistema alimentari es produeixen moltes injustícies, i una de les més preocupants és que els pagesos són una figura que s'extingirà a Catalunya, perquè tan sols representen l'1% de la població activa catalana.

Per tot plegat, Esther Vivas recomana aprofitar la iniciativa dels horts per parlar a les criatures de les polítiques alimentàries necessàries per aconseguir que "siguin sobirans alimentàriament parlant". Així, fa algunes reflexions.

Cal prohibir els transgènics. Els transgènics són uns organismes que modifiquen genèticament els gens, un fet que pot tenir una conseqüència en la salut de les persones. A més, els transgènics contaminen l'agricultura ecològica, perquè a causa de la pol·linització, amb l'aire, el cultiu transgènic contamina els altres per molt allunyats que estiguin els uns dels altres.

Hi ha dificultats per accedir a la terra, perquè s'ha especulat. Hi ha terres ermes que es tenen en desús i que esperen una requalificació urbanística quan es podrien cedir perquè la gent les conreés.

Els pagesos tenen dificultats per accedir als canals de comercialització i, per consegüent, reben un tant per cent molt petit. Cal plantejar-se uns canals alternatius.

No hi ha una llei adequada per comercialitzar la producció artesana. Un productor d'olives artesanes té aplicada la mateixa legislació que un gran productor.