Informació útil

Col·legi d’Educadors i Educadores Socials de Catalunya

www.ceesc.cat

Federació d’Entitats d’Atenció i Educació a la Infància i l’Adolescència

www.fedaia.org

‘RES, Revista de Educación Social’, núm. 16: ‘La educación social y la escuela’

www.eduso.net/res

Acció socioeducativa en contextos escolar (2015)

Miquel A. Castillo i Eva Bretones. Editorial UOC

‘El educador social en la educación secundaria’

(Premi Internacional en Educació Social Joaquim Grau i Fuster). Rut Barranco, María Díaz i Estrella Fernández. Editorial Valencia: Nau Llibres.