Ho sabies?

Per garantir l'èxit com a estudiant, és imprescindible que l'alumne tingui autoestima. "Això vol dir que ha de tenir respecte i confiança en ell mateix", assegura l'escriptor Jesús Blanquet, autor del llibre Técnicas de estudio , publicat a Edicions del Serbal.

Per què? Perquè les persones que tenen autoestima, explica Blanquet, "se senten bé amb elles mateixes i estan preparades per aconseguir els objectius que es proposen". Per contra, els alumnes que no confien en les seves possibilitats, puntualitza Jesús Blanquet, "fomenten conductes autodestructives sobre la seva capacitat". I això repercuteix, evidentment, en el seu rendiment.

Amb l'autoestima n'hi ha prou? Evidentment, no. Un alumne pot tenir una autoestima molt alta i, tot i això, suspendre. És evident que per sortir-se'n en els estudis també cal dedicar hores a estudiar, tenir força de voluntat, autodisciplina i constància. La suma de totes aquestes qualitats és el que permet superar un examen.