XISCA AGUILÓ

Funcions executives

Se sap que les dificultats en aquest camp afecten moltes persones, adults en etapa d’envelliment i nins i adolescents

Funcions executives / PERE TORDERA Zoom

A la teva filla li resulta difícil saber com començar a fer una tasca? Li costa calcular quant de temps li suposarà? El teu fill queda estancat en un pla encara que veu que no està funcionant i té problemes per prendre noves decisions? Un alumne no és capaç de fer o de pensar en més d’una cosa alhora i, a més, no sempre troba les paraules per explicar les coses detalladament? Tal vegada té dificultats del funcionament executiu.

Per entendre’ns, les funcions executives són les habilitats que ens permeten a les persones administrar el temps, planificar, organitzar, recordar coses, fer diverses tasques alhora, donar prioritat a les activitats, parar atenció i començar tasques. També ens ajuden a utilitzar la informació i les experiències del passat per resoldre problemes actuals. Per tant, podríem dir que constantment necessitam aquestes funcions, en coses tan quotidianes com quedar per anar a dinar amb amics, arribar puntuals a classe, lliurar a temps un treball, aixecar-nos al matí i pensar què hem de fer, en quin ordre, quant de temps ens suposarà fer cadascuna de les coses i anar d’un lloc a un altre i, fins i tot, si hem de modificar el pla sobre la marxa en cas que hi hagi algun imprevist o necessitem realitzar alguna nova tasca que no teníem en compte. Si fallen les funcions executives, la nostra conducta no serà eficaç i, per tant, els nostres plans i objectius no es compliran com esperàvem.

Les funciones executives es poden dividir en diversos àmbits: la memòria de treball, que és la capacitat d’emmagatzemar la informació durant un temps determinat; la planificació; la flexibilitat, entesa com l’habilitat que ens permet sobreposar-nos quan alguna cosa falla i cercar noves solucions al pla inicial; la inhibició o el control dels impulsos; l’organització; la presa de decisions; l’estimació temporal per calcular de manera aproximada el pas del temps i la durada d’un succés o activitat; l’execució dual o la capacitat de realitzar dues tasques a la vegada.

UN EXEMPLE

Tenir dificultats amb les funcions executives ens pot reportar molts de problemes i ens fa la vida més difícil, com li passa a un nin que nom Pepet. Un matí qualsevol en Pepet és a casa preparant-se per anar a escola. Li han de cridar l’atenció perquè vagi ràpid perquè s’ha entretingut amb l’esmorzar; amb presses, ha de llegir el llistat de les passes a seguir que li han preparat els seus pares per no oblidar-se de res i tot implica tant de temps que perd l’autocar de l’escola. Aquí es veuen afectats els àmbits de la memòria de treball, l’organització i la flexibilitat. Quan en Pepet arriba a escola, la professora demana als alumnes unes tasques que va comanar el dia anterior, però ell no va apuntar-les a l’agenda, per la qual cosa tindrà una mala qualificació de la mestra. Torna a tenir dificultats amb les funcions executives, en aquest cas amb l’organització i mantenir l’atenció i la concentració. Arriba l’hora del pati i pel passadís en Pepet explica als seus amics, cridant i gesticulant amb els braços, a què va jugar ahir; no deixa que ningú hi intervingui, només parla ell, tothom el mira... No s’adona que els seus amics s’estan irritant. No pot autocontrolar-se, ni controlar els seus impulsos. Després, a la classe, els diuen de fer un projecte de ciències, però passa una estona fins que la mestra el castiga perquè perd el temps i encara no ha començat; ell s’enfada molt i contesta malament a la mestra. En Pepet no sap per on començar la tasca, no és que sigui un gandul, i a més no controla la seva frustració ni les emocions. En acabar el dia, ha de preparar un examen que té l’endemà; com sempre, deixa les coses per al darrer moment i, a part de no saber per on començar, s’ho estudia tot per la qual cosa no tindrà temps a bastament. Es posa a fer uns deures que són per a la setmana següent abans d’estudiar. Al final, els pares han de seure amb ell perquè, si no, no acabarà mai. Es veuen afectats molts àmbits, com el de la planificació del temps, l’organització, la priorització, la mesura del temps...

Una cosa que podem fer per ajudar els nins que, com en Pepet, presenten aquestes dificultats és, per exemple, a casa elaborar una llista dels passos necessaris per dur a terme una tasca determinada, del que cal fer des que ens aixecam fins que sortim de casa per anar al col·legi, també per anar al supermercat... En aquestes llistes, no estaria de més afegir-hi el temps que més o menys hem de destinar a cada pas de la tasca. Així mateix, podem fer horaris visuals i calendaris per ajudar-los a planificar les tasques i en què s’indiqui també el temps de descans o esbarjo.

A l’escola ens hem d’assegurar que els alumnes fan un bon ús de l’agenda i anoten bé les tasques, els podem donar ‘checklists’, o pautes, en què es detallin els passos a seguir per fer algunes operacions, redaccions, problemes, un exercici... Es tracta de donar-los les feines en parts més petites i d’una en una.

A més a més, podem entrenar aquestes funcions executives amb ells perquè siguin més eficients i efectius en allò que es proposin.