XISCA AGUILÓ

Funcions executives

Se sap que les dificultats en aquest camp afecten moltes persones, adults en etapa d’envelliment i nins i adolescents

Funcions executives / PERE TORDERA Zoom