Fins quan són joves?

Fins a la trentena

El terme jove s'ha anat eixamplant al llarg dels anys. Si l'any 2000 era dels 16 als 24 anys, la llei de polítiques de joventut l'allarga fins als 29. La mateixa llei matisa que en determinades circumstàncies es pot ampliar fins als 34 anys.

Per la seva banda, l'Observatori Català de la Joventut es va adonar que si aturaven les seves anàlisis als 29 anys es quedaven sense dades essencials dels joves, com ara l'emancipació o la inserció laboral. Per això també van ampliar-ho fins als 34 anys. "Potser d'aquí a uns anys serà fins als 40 anys", preveu Serracant, perquè caldrà per tenir tota la perspectiva per obtenir les dades de la inserció social dels joves.