Farmaciola de viatge

Proposta per a l’estiu

La farmaciola

Una bona farmaciola de viatge, adaptada a les necessitats de la família i al lloc de descans escollit, ha d’ocupar un lloc privilegiat en l’equipatge. Resistent i lleugera, ha de tenir algun tipus d’aïllant tèrmic per protegir el contingut de la calor exterior. A més dels articles bàsics de primers auxilis, cal completar-la segons el destí de vacances i les persones que facin el viatge i no s’han d’oblidar les targetes sanitàries, les cartilles de vacunació i els telèfons del pediatre i del centre de salut més pròxim.

El contingut

En cas d’accident, és bàsic tenir a mà cotó, esparadrap, tiretes, benes, gases, apòsits estèrils i solució antisèptica (aigua oxigenada, mercurocrom o clorhexidina). També calen tisores, pinces, termòmetre, guants d’un sol ús i alcohol per netejar l’instrumental. Per a la diarrea o vòmits, solució oral de rehidratació.

Específics d’estiu

Contra les picades d’insectes, repel·lents, solució analgèsica d’amoníac i crema antiinflamatòria. Per al mareig, pastilles, xarop i xiclets antimareig. I per tractar la febre i petits encostipats, paracetamol o ibuprofè, o medicaments homeopàtics si se segueix aquesta línia.