Exaltació de la natura

Fa anys que l'adjectiu natural s'ha convertit en compendi i màxima expressió de tot el que és bo, bonic o saludable. Això ha obligat, esclar, a estirar la seva definició fins a deixar-la irreconeixible. Ja no sabem si l'aigua naturalés la de l'aixeta (clorada), la que està a temperatura ambient o la que no té gas. e

A l'escola religiosa on vaig estudiar em van explicar que natural és tot el que ha fet Déu, i artificial el que fa l'home. Suposo que la definició actual, laica i políticament correcta, seria "el que no ha fet ningú" i "el que han fet dones i homes". Sempre m'he demanat, doncs, on és la vaca que dóna iogurt natural i on és l'arbre en què creixen els sucs naturals. No, ho sento: el suc, el iogurt, el pa amb tomàquet, els mobles de fusta i la roba de cotó són completament artificials. "Però estan fets amb productes naturals, amb llet o amb fruita o amb cotó", dirà algú. Esclar, totes les coses artificials estan fetes en darrer terme amb productes naturals, atès que la matèria no es crea ni es destrueix, només es transforma. El plàstic està fet amb petroli natural i les centrals nuclears fan servir urani purificat a partir del mineral natural d'urani que s'extreu de les mines.

e

De fet, fins i tot admetre que un pebrot o una pera són naturals requereix estendre una mica la definició. Els rovellons i els pinyons són naturals, els trobem espontàniament pel bosc. Qui ha vist, però, una pera o un pebrot a la natura? Són espècies seleccionades amb cura per generacions d'agricultors que només existeixen en cultius artificials. En lloc de torturar el significat de natural hauríem d'acostumar-nos a reconèixer que natural i saludable o bo no són sinònims. Contínuament fem servir coses artificials -sabates, llibres, ulleres- que són útils, beneficioses i gairebé imprescindibles. Moltes coses naturals, per contra, són clarament perjudicials, com els bacteris patògens, les plantes verinoses, el mosquit tigre i els terratrèmols.

e

Particularment em crida l'atenció el terme medicina natural . De vegades s'aplica a tècniques tan clarament artificials com l'homeopatia i l'acupuntura. Encara que parlem d'herbes recollides al bosc, la planta pot ser natural, però la medicina, com a ciència, art o pràctica ancestral, no ho és. La medicina, qualsevol medicina -tant si funciona com si no- és artificial. És el que fem els éssers humans per intentar diagnosticar i tractar (o prevenir) les malalties. La medicina és una contínua lluita contra la natura. Són la malaltia, el dolor i la mort els que són naturals.