Estudis de dret

e

Si fa uns anys la carrera de dret era una de les més sol·licitades, en els últims anys la demanda per cursar aquesta carrera ha baixat. Els futurs universitaris prioritzen estudis amb sortida i dret és una titulació de poca ocupació perquè el percentatge de titulats és molt superior a la seva demanda en el mercat laboral (el nombre de llicenciats triplica el d'ofertes). En una situació semblant hi ha titulacions d'humanitats i algunes de caràcter jurídic i social com ciències empresarials, relacions laborals i periodisme, i algunes titulacions científiques, com biologia i psicologia. Que els estudiants miren el mercat ho avala que la carrera més demanada aquest any hagi estat medicina, que presenta dèficit de titulats per cobrir les ofertes laborals.