Escoles i pau. Com identificar-les?

1

Fan aprenentatge cooperatiu. Organitzen treballs en grup, en què el professorat valora el resultat final.

2

El professor guia i acompanya els alumnes. No és només un pou de coneixements que fa classes magistrals.

3

Fomenten l'autonomia personal, la interacció social entre alumnes i la seva capacitat creativa.

4

Incentiven l'aprenentatge de servei, una metodologia en què l'alumnat fa un servei a la comunitat.e 5

Impulsen els apadrinaments, segons els quals un alumne de curs superior n'ajuda a llegir un d'un curs inferior. Responsabilitat per als grans i eficiència per als petits.

6

Tenen una bona consciència de la convivència, de saber solucionar conflictes personals i socials, d'ensenyar a lluitar per les coses amb les paraules, no amb la violència.