Escolar i extraescolar

L'escola mai no ha cobert totes les necessitats educatives d'un nen. La vida és molt més àmplia que l'escola. I cada vegada es diversifica més i ofereix més possibilitats educatives. ¿Les activitats d'un grup de nens escoltes són menys formadores que les d'una escola? ¿I un exercici físic tan complet com la natació és educatiu? ¿I l'aprenentatge rigorós d'un instrument musical? ¿I què podem dir de l'anglès? Els pares perceben que es tracta d'una matèria instrumental, bàsica, però saben que si els seus fills en limiten l'estudi a les classes de l'escola i l'institut no l'acabaran parlant. ¿Els podem assegurar que malbaraten els diners que gasten en acadèmies i estades a l'estranger?

Hi ha altres equipaments amb voluntat educadora. Penso, especialment, en les biblioteques públiques. No fa gaire vaig estar dinant amb una persona realment excepcional, la Carme Fenoll, cap del servei de Biblioteques de la Generalitat. Aquesta dona és per ella mateixa tot un front cultural. La consellera Rigau i el conseller Mascarell s'haurien de trobar una tarda amb ella, si és que encara no ho han fet. Sent la bibliotecària de Palafrugell va posar en marxa Arteca (www.arteca.cat), una experiència pionera de préstec d'obres d'art. La Biblioteca de Palafrugell cedeix les seves instal·lacions als artistes per poder-hi exposar la seva obra i, a canvi, entreguen una obra a la biblioteca, que passa a engrossir el fons de préstec. Qualsevol família que ho desitgi es pot endur una obra d'art a casa durant un mes. El potencial educatiu d'aquesta idea és clar.

Noves idees

Ara Carme Fenoll porta entre mans Verbalíada (http://www.verbaliada.cat/index_jocs.php) i no sé quants projectes més. I és que les biblioteques públiques són llocs formidables. Ofereixen l'única experiència de contacte intergeneracional que molts nens i adolescents tenen al seu abast. ¿Hem valorat què significa això? Efectivament, hi ha biblioteques més ben i administrades i d'altres de més mal administrades. En això s'assemblen molt a les escoles.

Del conjunt d'activitats educatives setmanals d'un nen, quina li deixarà una empremta més profunda en la seva formació? Ja no podem dir que sigui necessàriament l'escola. I això ens situa davant la necessitat de repensar què és exactament el que no trobarà enlloc un nen si no ho troba a l'escola. És a dir, ens obliga a repensar les finalitats específiques de l'escola.