Escola i pares

Trobar suport

Segons l'informe Faros de l'Hospital Sant Joan de Déu, l'escola i els pares tenen un paper fonamental a l'hora d'ajudar els nens amb dificultats per trobar amics o a que els costa mantenir una relació sòlida. L'estudi recomana que a classe es facin programes de resolució de conflictes que ensenyin als infants a trobar alternatives per gestionar els problemes. És bo "treballar en tasques de cooperació, organitzar jocs, etc. que fomentin la interacció i enforteixin les aliances entre els companys". Els experts apunten que mitjançant un reforç de les habilitats socials adequades "es pot millorar la sociabilitat del nen".

L'informe recomana que els pares expliquin al fill què representa l'amistat per a ells. Proposen als progenitors que ajudin el fill a dedicar temps a fer amics, "una tasca especialment important si el nen és tímid o reticent a mantenir interaccions amb altres nens". Però a l'hora d'animar-los, ha de prevaler, sobretot, el respecte a la seva personalitat i al seu ritme.