Educar sense agressivitat

Algunes claus

Els nens fan el que veuen

Per això els pares han de donar exemple i no pegar davant les provocacions, frustracions... Si els pares peguen a l'infant, ell ho incorporarà als seus recursos de supervivència.

Com reprimir una conducta agressiva

Cal fer entendre al nen que pegar o donar cops provoca mal físic. Ho poden entendre de manera molt visual, fent servir ganyotes de dolor o d'empipament, però no de manera exagerada, ja que, aleshores, no s'ho creurà. També funciona identificar conductes positives que li aportin els mateixos resultats que les agressives i reforçar-les mitjançant recompenses, preferiblement no materials.

Acció conjunta

Tots dos pares han d'aplicar les mateixes tècniques.

Constància i fermesa

Quan peguen al nostre fill al parc, al pati de l'escola, a classe… no s'ha de cedir. Si l'altre infant pega al nostre perquè vol una joguina seva o pujar al gronxador que ell ocupa, no s'ha de concedir. Si es fa, estem enviant el missatge als dos nens que pegant s'aconsegueix el que volen. Cal parlar-ho entre els adults i és bo reprimir a qui ha pegat primer.

Mai li hem de respondre que torni l'agressió

O incitar-lo a aprendre a defensar-se, perquè és abonar-lo a la llei del més fort i incitar-lo a la violència.

Si dos nens es barallen

S'han de separar immediatament, amb fermesa i determinació, però sense brusquedat. Cal buscar l'origen del conflicte escoltant les parts.

Demanar perdó

Quan el nostre fill és el que ha pegat de manera accidental o intencionada és necessari disculpar-se. Ja des de ben petits.