Les escoles tàndem

El 17 d'abril es van signar a La Pedrera dos contractes molt especials. Els signataris eren, d'una banda, el Parc Científic de Barcelona i l'IES Apel·les Mestres i, de l'altra, la Fundació Tot Raval i l'Escola Labouré. Els contractes, amb el patrocini i el suport de la conselleria d'Ensenyament i la Fundació CatalunyaCaixa, recollien el compromís dels dos centres educatius de constituir-se com a escoles tàndem i afegir-se així als tàndems que ja estan en funcionament: l'Escola Poblenou i l'Esmuc i l'Escola Mossèn Jacint Verdaguer i el Conservatori Municipal de Música de Barcelona. En el projecte Escoles Tàndem cada centre educatiu es relaciona amb una institució de referència del país i es compromet a treballar en el desenvolupament d'un projecte pedagògicament molt ambiciós que vol fomentar l'èxit educatiu mitjançant l'especialització curricular del centres en una matèria específica, com ara la música, la ciència, etc.

L'IES Apel·les Mestres, per exemple, té com a partenaire el Parc Científic de Barcelona. Tots dos volen fer de la ciència l'eix transversal dinamitzador de tot el currículum del centre amb la realització d'activitats de caràcter general, que han d'impregnar cada departament i cada assignatura d'un esperit científic, i d'activitats més específiques. Tenen previstos els tallers de biotecnologia, nanotecnologia, VIH/sida, malària, càncer de pell o sobre com es desenvolupen els fàrmacs. Els tallers estan dissenyats pel Parc Científic de Barcelona però es portaran a terme als laboratoris de l'IES. Per a més informació, podeu visitar aquesta pàgina web: www.escolestandem.com .