Consells per no caure en contradiccions

Diàleg, paciència i coherència

Les parelles han de tenir espais de diàlegs constants per parlar de la quotidianitat, no només per abordar situacions conflictives.

Cal controlar la impulsivitat a l'hora de respondre a una demanda dels fills. No passa res per fer-los esperar a obtenir o no el que volen.

Transmetre a la criatura que les decisions es prenen en família, conjuntament, que no és qüestió que l'un o l'altre de la parella ho decideixi.

Evitar els jocs de tennis que fan anar l'infant d'una banda a l'altra per preguntar a l'un o a l'altre de la parella si pot fer el que demana. Els jocs de tennis d'aquest tipus només comporten malentesos, que fan que els fills se n'aprofitin per sortir-se amb la seva.