Conrear salut

Com si fos un joc

Els nens mal menjadors poden tenir dificultats per seguir una dieta que els ajudi a estar ben protegits. Un primer pas és, doncs, convèncer-los que mengin de tot. "Cal integrar el nen en la preparació del menjar", explica Loureiro. Per això és interessant tenir un hort ecològic a casa. "Si integres el nen en tot el procés, a seguir com neix la planta i com creix, acabarà menjant-s'ho", diu. També cal que els pares segueixin una alimentació saludable. L'exemple és bàsic.