Compromís ètic

El debat sobre la professió docent d'aquest cicle ha servit de termòmetre del Compromís ètic del professorat , un document elaborat per la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica durant els últims dos anys. "El canvi generacional en la professió i els canvis socials" van portar l'organització a redactar aquest text, que pretén "ser dinàmic i obert a la reflexió" i que s'ha confirmat com a "coherent" al llarg dels debats, segons el president de la Federació, Raül Manzano. El text fixa els principis que haurien de regir la tasca del docent com a agent compromès amb la infància i la joventut; les famílies; el centre educatiu; l'entorn del centre; la societat, i la professió. Sis compromisos que demanen al docent que, entre altres coses, fomenti la normalitat de la diversitat, l'afectivitat als alumnes, la confiança de les famílies, el treball en equip, la mirada positiva i la forja d'una ciutadania activa.