Compromís ètic

Un document per a la reflexió 

El maig de 2011 la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya va impulsar la redacció d'un document que recollís "una sèrie de principis ètics per exercir la professió docent que poguessin servir de guia al professorat i a tota la comunitat educativa".

El document és el fruit de dos anys de reflexió i treball i detalla el compromís ètic que ha d'assumir el professorat amb la infància i la joventut i la seva educació, amb les famílies amb qui comparteixen responsabilitats educatives, amb el centre educatiu i amb l'entorn del centre educatiu i el compromís social des de l'educació.

Jaume Aguilar, president de la Federació, explica que ara, un cop redactat el document, cal passar a la segona fase: "L'aplicació en els àmbits més concrets del projecte de treball sobre educar i aprendre, el compromís amb la societat i el centre, per refermar el compromís del document en tots els àmbits".

El document Compromís ètic del professorat es pot descarregar des de la pàgina web de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya, a l'adreça www.mrp.cat.