Coeducació. Què és?

La mestra Anna Piguillem fa una definició de la coeducació, que implica una educació integral, i parteix dels debats i referents de les sociòlogues Marina Subirats i Empar Tomé. La coeducació és ensenyar i aprendre a viure de manera ètica, a respectar les diferències culturals, a tenir cura de nosaltres mateixos i dels altres, a posar-nos en la pell dels altres, a reconèixer les emocions, a expressar la tendresa i l'amor, a tenir un projecte vital, a ser capaços d'assolir nous reptes i a tenir cura de la terra, de la casa i de l'escola. La coeducació està a favor de les criatures, per evitar que hi hagi cap mena de discriminació. Partint d'això, Empar Tomé proposa tres reptes:

1) Rescatar la saviesa de les dones, que se'ns ha ocultat, s'ha fet invisible.

2) Tenir cura que els mètodes d'ensenyament i d'aprenentatge més adequats no suposin límits a les experiències vitals de les noies i els nois.

3) Fer una revisió profunda de les relacions que s'estableixen a l'escola.