Classificar aviat els fracassos

Amb el curs ja tancat sento com el ministre Wert parla del que vindrà amb el pròxim. Avisa de les revàlides i la diversificació de l'alumnat a 3r d'ESO, especialment per a "l'alumnat amb dificultats d'adaptació o en situacions econòmiques desfavorides". També descobreixo que, a Catalunya, la nova planificació deixarà sense una plaça de qualificació professional inicial (PQPI) centenars d'alumnes que no han tingut èxit en el seu final escolar. Amb un peu a les vacances, penso una vegada més que ens fa nosa tot aquest conjunt d'adolescents que no compleixen les nostres pretensions que facin i acabin bé l'ESO.

Gairebé el mateix dia de tots aquests anuncis també planifico el suport als professionals d'El Llindar, a Cornellà, un espai educatiu singularment reeixit que recondueix cada any, cap a vides en positiu, un grup d'adolescents rebotats de molts dels IES dels voltants. Discutim com descobrir -i explicar- per què i quan aquests nois i noies fan el clic i canvien. Volen explicar-ho i fer veure que no cal esperar, que molt del que es fa a El Llindar es podria fer perfectament abans i a l'escola. Això sí, en una escola diferent. Parlem de com, en tot cas, les respostes que apliquen tenen poc a veure amb allò que les administracions educatives planifiquen contra el fracàs. A prop del despatx on parlem, un jove alumne treballa en la remodelació de l'edifici demostrant que sap posar pladur o ajustar una porta. Fa poc que la directora ha parlat amb ell dels canvis, del present i del passat. En recordar el que va viure a la seva escola li ve a dir que, vist el tracte, encara es portava massa bé.

Buscant l'èxit

Vindrà el setembre, tornarem a les aules i la falta d'èxit seguirà definida com una qüestió d'adolescents inadaptats i pobres. Tornarà la revàlida elemental i superior de manera que, si segueixen, tinguin el filtre adequat. Per garantir que no fracassen els altres, quedaran aviat classificats en estudis diferents els que, diuen, són de categories diferents. Com a lletania de fons sonarà el mantra del mèrit, l'esforç, l'excel·lència, l'autoritat i el respecte. Haurem de tornar a dir que educar és: construir les oportunitats adequades i en el moment oportú; poder implicar-se activament en els aprenentatges que l'escola imposa; poder fer realitat les possibilitats i capacitats de tothom; construir l'ascendència educativa, i no buscar com recuperar el poder.