Ciència quotidiana

Aprofiteu el menjar i els moments de joc per reforçar l'ús de termes relacionats amb l'espai: aquí, allà, dins, fora, a dalt, a baix.

També son útils per a l'orientació temporal: remarqueu paraules com matí, tarda, ara, després, avui, demà.

Incentiveu que descobreixi coses a través de les seves pròpies vivències, explorant espais o preparant una interessant cistella dels tresors.

Jugueu amb el nadó. Mentre explora la cistella o un joc de cubs es fa preguntes: Què és això? Com és? Què en puc fer? Cal deixar-lo descobrir, però se'l pot complementar verbalment.

També estimulen a entendre les mides i les relacions entre les operacions que fem jugant a obrir i tancar, omplir i buidar, aplicar, empènyer, pressionar o aparellar.

Transformar espais els diverteix molt: moure coixins, intentar entrar en una caixa... Si és prou gran pot fer una caseta per guardar-hi coses interessants.