Catalunya, feu d'emprenedors

Al mes de novembre el govern català va aprovar un conjunt de mesures per donar impuls a la formació en valors emprenedors, destinades a totes les etapes educatives, tant obligatòries com postobligatòries. El pla de Govern per a l'actual legislatura ja preveu el foment de l'esperit emprenedor i el seu desenvolupament empresarial. Aquest objectiu de fomentar l'esperit emprenedor entre els més joves s'ha fixat en tres punts:

a - Facilitar l'inici i la pràctica de l'activitat emprenedora.

b - Potenciar els valors del treball, l'esforç i el risc en tots els processos formatius.

c - Impulsar la creació i el desenvolupament d'empreses, cooperatives, societats laborals i treball autònom emprenedor.