Càncer de mama

El més freqüent

Avui es commemora el Dia Contra el Càncer de Mama, una jornada de divulgació i prevenció d'aquest tumor tan estès entre les dones del món occidental. De fet, és la segona causa de mortalitat en dones de 35 a 54 anys. Es calcula que una de cada vuit patirà càncer de mama al llarg de la seva vida. Cada any a Espanya se'n diagnostiquen 20.000 nous casos, el 28,5% de tots els tumors femenins. A més, suposa la primera causa de mortalitat per càncer en dones amb una mitjana de 6.000 víctimes cada any. Sortosament, la supervivència per càncer de pit ha millorat notablement en els últims 20 anys (anualment s'augmenta la supervivència en un 1,4%). Cada any es disposa de més informació per diagnosticar precoçment i tractar aquest càncer, i això ha permès que la supervivència global al cap de cinc anys del diagnòstic del tumor sigui del 83% a Espanya, per sobre de la mitjana europea.