Busos híbrids

Com són?

El bus híbrid és una tecnologia de l'automoció que permet reduir consums i emissions. El nombre actual d'autobusos híbrids adscrits als serveis de transport de l'AMB és de 105. Aquesta fórmula permet uns estalvis energètics d'entre el 28% i el 48%. Els autobusos híbrids són de tracció purament elèctrica i fan servir el motor tèrmic per generar electricitat durant el recorregut.