Beneficis dels escacs

Concentració

Raonament

Paciència

Persistència

Creativitat

Intuïció

Memòria

Competències en la presa de decisions

Motivació

Esportivitat

Assumpció de responsabilitats

Respecte