Batejos civils

Es manté la figura del padrins?

Coincidint amb la disminució dels religiosos, en els últims temps també han proliferat els batejos civils, una pràctica que beu dels seus propis rituals però en la qual pares, mares, padrins i padrines conserven un rol molt similar al que desenvolupen durant un bateig religiós. Així, el capellà i periodista Francesc Romeu, que ha presenciat algun d’aquests batejos, explica que “també es parla dels padrins i se’ls dóna una responsabilitat semblant, la de l’acompanyament en la vida cívica i social de l’infant”, un matís que considera que no està “gens malament”.