JAUME CELA & JULI PALOU

Avaluació externa

Imaginem una avaluació externa en què també es tinguin presents els elements següents. Observarem com acull el mestre els seus alumnes, si personalitza aquesta acollida i si deixa un espai perquè puguin parlar entre ells abans de començar a impartir la lliçó. Observarem si quan escolta les seves opinions no mira el rellotge. Observarem si respecta la seva intimitat, si quan intercepta un paper que va de taula a taula el reté, però no el llegeix sense permís del seu autor i el retorna al seu propietari, recordant-li que hi ha un temps per als secrets i un temps per estar atents al treball de classe.

Observarem, també, si el mestre connecta el que explica a classe amb el que ells viuen a casa i al carrer. Observarem si el mestre sap callar i conduir la conversa que s'ha d'establir a l'aula. Observarem si es permet que els que saben una cosa l'ensenyin als altres. Observarem que si es donen notes numèriques i el mestre dubta entre un set o un set i mig posa un set i mig. Observarem si els nens i les nenes canten també quan no hi ha la mestra de música.

Observarem també...

Observarem si els papers penjats a les parets estan ben posats, si els lavabos estan nets, si al pati els papers són dins les papereres i les bates penjades per les vetes. Observarem si és un costum a l'aula i fora de l'aula donar les gràcies, i si saben riure junts. Observarem si pares, mestres i alumnes se saluden quan es troben al pati. Observarem si hi ha un espai de conversa per crear discurs al voltant dels conflictes seriosos. Observarem si als documents de l'escola apareixen paraules com tendresa, carícia, escolta, valor de les mirades, ètica, estètica, utopia, avaluació contínua, autoavaluació, coavaluació, participació, etc.

Observarem, a més, si quan un nen fa una malifeta el mestre mira de resoldre-la sense que el nen en qüestió hagi de perdre hores al passadís. Observarem si es llegeix el context per entendre el text. Observarem si quan hi ha una activitat col·lectiva els grans ajuden els petits. Observarem si quan arriba un nen nou a l'escola té un padrí a la classe. Observarem si hi ha ulls a la classe que interroguin els ulls del mestre quan expressen tristesa.

Sí. Coses com aquestes també les hauríem d'observar. Això sí, per poder fer-ho ens cal disposar d'alguna cosa més important que un complicat aplicatiu.