Autodidacta i experimental

El curs 2015-16, el Col·legi CreaNova (www.collegicreanova.org), que ofereix des de P-3 fins a batxillerat, s’estrenarà a Sant Cugat del Vallès amb un sistema educatiu que se centra en el learning by doing (aprendre fent), una aposta cap a l’aprenentatge autodidacta en què l’alumne aprèn a aprendre, desenvolupant la intel·ligència emocional i social i la iniciativa pròpia. “És possible gràcies a basar tots els processos d’aprenentatge en contextos reals, experimentació i resolució de problemes de la vida pràctica. L’oferta de materials, activitats i projectes, molt àmplia i variada, permet superar tots els continguts del currículum i ampliar-los per a cada cicle”, detalla Olga Arnedo, directora del centre.

Arnedo el defineix com un centre pioner a l’Estat, ja que ofereix tot el recorregut des de P-3 fins a la universitat. De fet, per al curs 2016-17 l’oferta pedagògica s’enllaçarà amb tres graus universitaris centrats en l’emprenedoria. “No podem estar sotmesos a un model educatiu del segle XIX. Els alumnes tenen un allau d’informació i han de saber seleccionar-la i gestionar-la. Des de l’escola els hem d’animar amb la lliure experimentació, el treball per projectes i el foment de les intel·ligències múltiples que altres països, com Finlàndia, desenvolupen amb èxit des de fa anys”.