La pitjor mare del món

Auditoria estival

Aquesta secció ho és tot menys una estafa, i està escrita des de la més absoluta sincerat. Per tant, no tinc cap problema a confessar-vos que els articles de l’estiu van ser escrits prèviament. Durant l’agost, per tant, no he fotut ni brot. Ser autonta (autònoma, autònoma) sí que és una presa de pèl, però té avantatges, com poder autoconcedir-se vacances tan llargues com ho permeti l’economia, la inconsciència i l’última tirada del Tarot Lola. Per tant, fins avui no he pogut fer balanç de com ha anat l’estiu i ara em disposo a elaborar una acurada (o no) auditoria estival.

Indicadors

El primer indicador que tinc a l’abast és el nivell de morenor de la pell de servidora. En els anys, ja una mica llunyans, de perseguir petits Speedy Gonzales per la platja, pastura, camí, cases alienes o asfalt, el nivell de morenor no arribava ni a un trist 2 sobre 10, i aquest 2 era del tot enganyós perquè la morenor es concentrava només en la totalitat de l’esquena. Avui, en canvi, m’he situat en un admirable 7 sobre 10.

Per entendre l’indicador anterior cal aturar-se en el subindicador de percepció auditiva de la paraula mama, que al llarg del mes d’agost ha baixat fins a un estimable 1,34 sobre 10. Cal fer notar que per arribar a tal subindicador s’ha dut a terme una audiometria de servidora i que, per tant, l’emissió de la paraula mama ha restat intacta, i que és tan sols la percepció del so la que ha canviat radicalment.

La conseqüència directa de l’indicador i el subindicador anteriors és el fenomen que he batejat com el miracle, que no és altre que el nombre de llibres llegits, i que ha ascendit a la xifra de cinc, entre els quals acumulen la quantitat de 1.973 pàgines, que en un 80% m’han aportat un nivell de satisfacció d’entre 9 i 10.

Pel que fa a les paraules més usades pels menors d’edat a càrrec (MEC) i, aquestes sí, més escoltades, no representen cap novetat i s’han repetit les ja conegudes: vull, volem, comprar, compra’m, totes seguides automàticament de la locució Mama t’estimo molt. Però la gran novetat de l’estiu ha estat l’expressió: Festes de Gràcia combinada amb una nit més, sispli. I també, ai!, examen de setembre combinada amb deures, estudiar, ara i caguntot.

Agenda diària

Després d’una anàlisi exhaustiva de l’agenda cal assenyalar la presència de dos fenòmens destacables. El primer, les tardes amb temps de lliure albir de cadascun dels membres de la unitat familiar, que pugen a un 68,7%. Aquestes tardes, el mitjà i el petit les van dedicar a l’esport i la socialització al camp de futbol del poble, la gran a llegir (“Què vols que faci si no tinc res a fer”) i el pare de les criatures i servidora a caminar, que no és el mateix que fugir perquè, ves, tornàvem.

I el segon fenomen ha estat sorprenent. Visites culturals enllestides sense vòmits, diarrees, verborrea d’interjeccions despectives ni cap possessió infernal, ans al contrari, acabades amb total satisfacció: 100%! En realitat en vam fer una que va anar prou bé i no en vam fer cap més per no enfonsar l’estadística. I ja per acabar, esmentar que el nostre nivell de vida social, trobades, intercanvis de fills i retrobades ha estat, com sempre (si és que no fotem el camp a 1.000 quilòmetres de casa), d’un nivell de 7 sobre 10. Dictamen final: un estiu memorable al qual l’auditoria de LPMM li atorga un índex de 8 sobre 10. No està gens malament.