Àrees d’intervenció assistida amb animals

  • Frustracions i inseguretats.
  • Estimulació de capacitats motores.
  • Millora de la sociabilitat.
  • Interacció familiar positiva.