ABP: Els objectius

Promoure en l'alumne la responsabilitat del seu propi aprenentatge.

Treballar a l'aula situacions semblants a les del món real.

Desenvolupar habilitats per a l'avaluació crítica i l'adquisició de nous coneixements.

Ordenar i estructurar la informació.

Tenir cura de l'expressió oral i escrita.

Desenvolupar habilitats que esdevindran competències.

Involucrar l'alumne en un repte amb iniciativa, entusiasme i motivació.

Estimular el desenvolupament del sentit de col·laboració com a membre d'un equip per tal d'assolir una meta.