Als CRAE que gestiona l’entitat INTRESS es treballen 3 pilars bàsics:

Vinculació. És molt important que els infants i joves tutelats es vinculin tant com sigui possible als educadors. Cada torn té un referent i treballen en petits grups dins del centre. És bàsic que el nen es vinculi bé per poder-se desenvolupar.

Participació. Cada vegada més, els centres tenen en compte els infants i adolescents, que saben quins són els terminis i el contingut dels seus projectes educatius individuals (PEI). A més dels informes que es van realitzant, l’administració té constància de com evoluciona un infant o adolescent acollit al CRAE a través d’aquests PEI.

Família. La part familiar té un doble vessant. D’una banda, hi ha l’objectiu d’aconseguir que la canalla pugui acabar tornant amb els seus pares o família extensa, i això implica que, en els casos en què hi pugui haver un retorn, han de respectar els pares i treballar amb ells per al retorn. I, de l’altra, hi ha la intenció que el CRAE s’assembli tant com sigui possible a una família, amb una organització interna similar i integració a la comunitat.