SIDA
UNICEF
COMITÈ DE BALEARS

Les transmissions del VIH en l’adolescència: un repte pendent

A l’Àfrica subsahariana, la regió més afectada per aquest virus, les nines representen tres de cada quatre noves transmissions entre la població adolescent

Cada 1 de desembre es commemora el Dia mundial de la lluita contra la sida. Les noves transmissions de VIH entre adolescents podrien augmentar anualment des dels 250.000, l’any 2015, als gairebé 400.000, el 2030. És a dir, gairebé en un 60%.

Tot i els progressos per posar fi al VIH/sida, cal incentivar mesures urgents per arribar a la prevenció d’aquest virus en cada infant i adolescent. La sida continua sent una de les principals causes de mort entre els adolescents, ja que va costar la vida de 41.000 persones entre els deu i els denou anys durant el 2015. Per tal d’accelerar els progressos per prevenir-lo entre els més joves i per al tractament de les persones que viuen amb aquesta malaltia, cal invertir en innovació, incloses les solucions locals; reforçar la recol·lecció de dades; posar fi a la discriminació per gènere, incloses la violència de gènere i la lluita contra l’estigma; prioritzar els esforços per abordar les vulnerabilitats dels adolescents i proporcionar activitats combinades de prevenció, com ara la profilaxis prèvia a l’exposició i una educació sexual integral.

En l’àmbit mundial, l’any 2015 eren gairebé dos milions d’adolescents, des dels deu anys fins als denou, els que vivien amb el VIH. A l’Àfrica subsahariana, la regió més afectada per aquest virus, les nines representen tres de cada quatre noves transmissions entre la població adolescent.

A més, els infants de zero a quatre anys que viuen amb VIH corren un risc més elevat de morir en comparació amb els d’altres grups d’edat, i el diagnòstic i el tractament sovint arriben massa tard. Només la meitat dels infants nascuts de mares que viuen amb aquesta malaltia són sotmesos a una prova en els seus dos primers mesos. D’altra banda, la mitjana d’edat en la qual comencen el tractament els nins que han contret verticalment el VIH a l’Àfrica subsahariana és de quatre anys.