Per què regalar?

Alguns valors

Solidaritat

Perquè el fet de lliurar les joguines a alguna campanya permet que pares i fills comparteixin el valor de la solidaritat.

Aprenentatge

Aquestes campanyes donen peu a parlar amb les criatures de la crisi i a ajudar-los a entendre què passa.

Ensenyaments

Participar en aquestes campanyes és una bona manera de transmetre valors a les criatures, vivint-los en primera persona.

Generositat

La participació en aquestes accions promou que tota la família reflexioni sobre la generositat, el fet de compartir i l'empatia.

Agraïment

Poder ser qui dóna o regala incita a valorar tot el que tenim i ensenya a ser agraïts.