Per què els costa tant l’anglès?

Segons Carme Muñoz, catedràtica de filologia anglesa i coordinadora del Grup de Recerca en Adquisició de Llengües.

La formació del professorat és millorable. Sovint no el parlen de manera fluida perquè no han fet estades a l’estranger. “Poden tenir una gran formació pedagògica general però no tenen fluïdesa a l’hora de parlar anglès”.

Els grups escolars són massa nombrosos, cosa que no permet l’enfocament comunicatiu de l’idioma.

Hi ha poc nivell d’exigència a l’hora d’estudiar anglès, que, com tot els idiomes, requereix moltes hores i esforç.

Hi pot haver falta d’implicació de les famílies en l’aprenentatge, que hi podrien participar, per exemple, mirant pel·lícules tots junts en l’idioma original.