Per què cal reduir el consum d’alumini?

  • Perquè té una vida útil de molt poques hores. És cultura d’usar i llençar.
  • Perquè el material d’on prové (bauxita) es troba majoritàriament en països tropicals. Genera problemes ambientals i socials allà on s’extreu.
  • Perquè amb cinc tones de bauxita es produeixen només dues tones d’alúmina, de les quals s’obté una tona d’alumini.
  • Perquè malbaratem un material molt valuós que és limitat i a més gastem energia de manera innecessària.