Com és un professor que fomenta la creativitat?

És respectuós, no menysprea.

Anima a un aprenentatge actiu, no passiu.

Dóna suport a interessos individuals més que a currículums estandarditzats.

Planteja preguntes, no afirmacions.

Ofereix ambigüitats, no certeses.

Finals oberts abans que clausures.

Són més sorprenents que previsibles.

Ofereixen diversos patrons, no un model estandarditzat.

Traslladen la classe a entorns variats.

10 Reconeixen les intel·ligències múltiples.

11 Inclouen representacions visuals i també auditives.

12 També fan servir activitats de caràcter tàctil i basades en l’experiència.

13 Estimulen més l’aprenentatge social que el privat.