7 principis de l’aprenentatge

Segons ‘The nature of learning: using research to inspire practice’, publicat per l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE).

L’alumnat és el centre de l’aprenentatge.

L’aprenentatge és de naturalesa social: cal fomentar l’aprenentatge cooperatiu ben organitzat.

Les emocions són part integral de l’aprenentatge: els docents estan en sintonia amb les motivacions dels alumnes i amb el paper clau que tenen les emocions.

L’aprenentatge ha de tenir en compte les diferències individuals.

L’esforç de tot l’alumnat és clau per a l’aprenentatge.

L’avaluació continuada afavoreix l’aprenentatge: expectatives clares i estratègies d’avaluació coherents.

Aprendre és construir connexions horitzontals entre les àrees de coneixement i matèries; també amb la comunitat i amb el món en general.