Les pors

Amb el pas dels anys, les pors que experimenten les criatures van variant. N'hi ha que desapareixen ben aviat i n'hi ha d'altres que perduren més en el temps. És important recordar que sobreprotegir o ridiculitzar o fer sentir culpables els fills quan senten aquestes pors són actituds negatives que poden enquistar el problema. Amb calma, la majoria dels menors superen els seus temors quotidians de manera natural. Aquí us fem un resum per edats dels temors més habituals que tenen els infants i els joves en funció de l'edat que tenen.

De 0 a 2 anys

Pèrdua brusca de la base de sustentació, sorolls forts, estranys, separació dels pares, ferides, animals i foscor.

De 3 a 5 anys

-Pors que disminueixen: pèrdua del suport i estranys.

-Pors que es mantenen: sorolls molt forts i no habituals, separació dels pares, animals i foscor.

-Pors que augmenten: dolor físic i persones disfressades.

De 6 a 8 anys

-Pors que disminueixen: sorolls forts i persones disfressades.

-Pors que es mantenen: separació dels pares, animals, foscor i dolor físic.

-Pors que augmenten: éssers imaginaris (bruixes, fantasmes, extraterrestres, etc.), tempestes, soledat i escola.

De 9 a 12 anys

-Pors que disminueixen: separació dels pares, foscor, éssers imaginaris i soledat.

-Pors que es mantenen: animals, dolor físic i tempestes.

-Pors que augmenten: escola (exàmens, suspensos), aspecte físic, relacions socials i mort.

De 13 a 18 anys

-Pors que disminueixen: tempestes.

-Pors que es mantenen: animals i dolor físic.

-Pors que augmenten: escola, aspecte físic, relacions socials i mort.